Направлявана от вещата ръка на Ганеша – мъдрото божество със слонска глава, легендарен писар на епоса Махабхарата и благовещател, премахващ всякакви препятствия, – драматичният сюжет на този роман се разгръща в съвременен Делхи и дръзко пресича установени религиозни и обществени граници, преплита истории за божества и техните превъплъщения, отправя древни послания към герои от нашето съвремие, а самите тях великодушно изпраща на поучително пътешествие в миналото.

Алис Албиния е родена през 1976 в Лондон. Следва английска литература в Кеймбридж и история на Южна Азия в Института по ориенталистични и африкански изследвания. Две години работи в Делхи като журналист и редактор. Дебютната й книга Империите на Инд (2008) печели наградата Съмърсет Моъм, наградата за публицистично произведение Джъруд на Кралското литературно дружество, наградата Долман за пътепис и други.