Известната в световен мащаб италианска журналистка провокира размисли за Близкия Изток, войните, религиозните убийства и положението на жените в ислямския свят – теми с широк обществен резонанс и днес.

Текстовете в Корените на омразата. Моята истина за исляма (ИК Сиела, цена: 19лв) са писани в годините между 1960 и 2005 и в тях проследяваме не само измененията в геополитическия контекст, но и радикализирането на мнението на самата Фалачи. Мнозина смятат, че репортажите на италианската журналистка са предупреждение за събитията, на които ставаме свидетели днес , а именно нарастващата ислямизация на Европа.