Култура и град – Дискусия за градски културни политики

Снимка: Етюд-и-те на София/Иван Шишиев

На 5 октомври от 18:00 на ул. „Мизия“ 23 ни очаква отворена дискусия за бъдещите културни политики на София, заедно с обединение Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София и Екипът на София.

В рамките на дискусията можем да чуем приоритетите на програмата Култура и град“ и да научим как можем да осигурим равен достъп до качествена култура и творческо участие за гражданите, достойно присъствие на наследството и устойчиво развитие на съвременната култура. Обсъждаме и още това как да постигнем международна разпознаваемост на София като творчески, съвременен и конкурентоспособен град.

В срещата участват Васил Терзиев, Борис Бонев, експерти и практици от обединението, бъдещи районни кметове и общински съветници. Дискусията е отворена за всички културни организации, представители на културните индустрии, експерти по темата, хора на изкуството и граждани с отношение.