Културата на прехода: Литературата в контекстите на прехода

На 29 ноември продължават лекциите от поредицата Култура на прехода, инициирана съвместно с екипа на проекта Преходът след 1989. В тях се анализират не само обществено-политическите събития от периода, но и сложното им отражение в културата и изкуствата. В ноемврийското издание заедно с доц. Ани Бурова разглеждаме измеренията на прехода в България от гледната точка на литературата.

След като доц. Михал Груев очерта динамичните историко-политически рамки на прехода, а доц. Орлин Спасов направи обзор на медиите в този период, вниманието ни в следващите издания на серията се насочва към анализ на ситуацията в различните изкуства, а първото от тях е литературата.

Периодът след 1989 г. е много динамичен за българската литература. През призмата на проблематиката, свързана с прехода, лекцията има за цел да проследи промените в нея и социалното ѝ битие. Обръщаме фокус върху образите на времето и обществото през изминалите три десетилетия, като разглеждаме литературния разказ като алтернативен на този, произвеждан в медийния свят. Акцент в лекцията се слага и на романа – жанр, традиционно свързван с осмислянето на исторически и социални преломи.

Лекцията на доц. Ани Бурова ще се състои на 29 ноември от 18:30 в Театралната зала на Alma Alter. Модератор на лекцията е проф. Амелия Личева, а събитието е с вход свободен. Следващата среща е предвидена на 20 декември, когато с проф. д.н. Камелия Николова обръщаме поглед върху образите на прехода в новата българска драма.