Към края на 19-ти век, с появата на стремежа към освобождаване на цвета от линията, и съответно от неговите описателни функции, цветът получава една нова функция, превръщайки се в средство за израз на духовност. Паралелно, се проявява стремежа към освобождаване на формата от нейните мимолетни, видими прояви.

Ако темата ви е интересна и искате да научите повече – мястото е Gallery 2.0, денят 17 октомври, а началото в 19:30. За подробностите влезте във фейсбук.