Съвременният танц в София става все по-видим като динамично развиваща се област. Въпреки това отсъстват интеракции в градската среда, които да приобщят незапознатата публика и в същото време да осигурят необичайна и нова платформа за изява на млади изпълнители, дебютанти и обучаващи се.
Целта на Linkage е да покрие две от най-малко развитите звена в съвремменния танц в София: от една страна да осигури безплатно обучение от опитни професионалисти за млади дебютанти и полупрофесионалисти, а от друга – да преоткрие градското пространство със сайт-спесифик пърформанси, в които резултатът от съвместната работа да стане видим.
Проектът изцяло отговаря на нуждите на сферата: целта е да разшири разнообразието в танцовата сцена в София и същевременно да генерира нов естетически синтез между съвременния танц и градската среда. Хореографите Валери Миленков и Филип Миланов специално ще работят активно за подготовката на финален спектакъл, с който да завърши проекта.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Дирекция Култура към Столична община и Фонд Култура към Министерство на културата.