През първата седмица на Младият Пловдив чете гостуват още Радостина Николова и Здравка Евтимова, които говорят за своите книги пред ученици от пловдивски училища. Срещите по дни, места и часове търсим тук. Програмата остава отворена за участие от март до юни.