Целта на фестивала е младите хора да бъдат поощрени да се занимават с наука и обществеността да осъзнае значимостта на иновациите в съвременния живот.  Редица местни училища ще представят науката по иновативен начин и ще демонстрират ефектни експерименти от областта на физиката, химията и математиката, а най-добрият научен проект ще пътува през зимата за фестивала в Тренто, Италия. Входът за всички събития е свободен.