В мултидисципинарния експеримент са замесени млади художници, хуманитаристи и музиканти, които заедно проучват градските проблеми.

На 10 юни от 18:00 часа в Софийския университет те публично ще представят проекта и неговите междинни резултати, а в отворената дискусия публиката ще може да се включи с мнения, въпроси и предложения.

Още подробнодти има на the–fridge.blogspot.bg