Писателят оприличава книгата си на концептуален албум върху темата за мъжа, бродещ без спътница, за преследването на любовта като метафора на човешкото битие. Написани сякаш във внезапен проблясък под звуците на джаз, рок и песните на Бийтълс, историите се четат на един дъх до силния финален акорд на разказа Мъже без жени – със събирателния образ на мъжа, който в лицето на една е загубил безвъзвратно всички жени. Страхотна новина е, че сборникът излиза с превод на Дора Барова от японски – досега у нас Мураками идваше като превод от превода му на английски.

Харуки Мураками е златният посланик на Япония – независимо че е повлиян повече от попкултурата, отколкото от японските литературни кодове. Книгите му са събития за Америка и Европа, продават се в милионни тиражи и печелят награди, а всяка следваща затвърждава статуса му на един от най-уважаваните, но и най-обичани писатели постмодернисти. Освен това е страстен преводач (на големи американски автори като Чандлър и Фицджералд) и маниак на тема джаз – преди време дори държи джаз клуб в Шибоя, а в историите му музиката винаги е важен герой.

Откъс от разказа Влюбеният Самса:

…Самса се измъкна изпод завивката, стана, завърза колана на халата, нахлузи тъмносините чехли, взе черния бастун и държейки се с една ръка за парапета, заслиза бавно по стълбата. Беше далеч по-лесно, отколкото първия път. И все пак опасността да падне си оставаше. Не биваше да се разсейва. Така че той слизаше внимателно стъпало по стъпало, а звънецът продължаваше да звъни настойчиво и гръмко. Явно онзи, който го натискаше, беше нетърпелив и същевременно упорит човек.
Вече долу, Самса стисна бастуна в лявата си ръка и приближи входната врата. Завъртя надясно топката й, дръпна и вратата се отвори навътре.
Пред входа стоеше една малка жена. Много малка жена. Беше истинско чудо, че е успяла да достигне звънеца. Но когато се вгледа по-внимателно, разбра, че изобщо не е малка, а гърбът й е изкривен и тя е приведена силно напред, поради което изглеждаше малка. Иначе тялото й си беше с нормална големина. Бе прибрала с ластик косата си назад, за да не й пада на челото. Косата й бе тъмнокестенява и много гъста. Носеше поовехтяло сако от туид, широка и дълга до под глезените пола и омотан около врата памучен шал на райета. Нямаше шапка. Обувките й бяха от онези високите с преплитащи се на кръст връзки. Трябва да беше на двайсет и две-три години. Момичешкото у нея все още не си бе отишло. Имаше големи очи, малък нос и извити на една страна като лунен сърп устни. Черните й вежди оформяха две прави линии през челото и я правеха да изглежда някак мнителна.
– Това домът на семейство Самса ли е? – попита жената, като извъртя врат и погледна от долу нагоре, след което изви тялото си така, както се гъне земята при силно земетресение.
Най-напред Самса се поколеба, но после отвърна утвърдително. След като той беше Грегор Самса, и домът би трябвало да е на семейство Самса. Във всеки случай такъв отговор едва ли би навредил.
Само че жената, изглежда, не остана съвсем доволна, защото се намръщи леко. Вероятно долови известно колебание в гласа му.
– Значи, това наистина е домът на семейство Самса, така ли? – изрече рязко тя с тон на опитен портиер, подлагащ на строг разпит опърпан посетител.
– Аз съм Грегор Самса – изрече той възможно най-спокойно, защото поне в това бе напълно сигурен.
– Надявам се да е така – каза жената и вдигна с известно усилие една голяма черна платнена чанта, оставена до краката й.
Очевидно използвана години наред и сменила много притежатели, чантата бе протъркана на места.
– Да огледаме тогава – заяви тя и влезе, без да чака отговор.
Самса затвори вратата след нея. Жената спря и го огледа от горе до долу. Изглежда, видът му – халат и чехли, й се стори подозрителен.
– Май ви събудих – каза хладно тя.
– Не, няма проблем – увери я Самса.
Мрачното й изражение му подсказа, че облеклото му е явно неподходящо за случая.
– Трябва да се извиня за този си вид – продължи Самса. – Има причини…
Жената не обърна внимание на думите му, а процеди през стиснатите си устни:
– Е, и?
– Е, и? – повтори като ехо той.
– Е, и къде е ключалката, която създава проблеми?
– Ключалката ли?
– Счупената ключалка – поясни тя с раздразнение, което от самото начало не се опитваше да прикрие. – Обадили сте се да дойдем да я поправим.
– Ааа, счупената ключалка.
Самса се разрови трескаво в ума си. Но щом се концентрира върху едно конкретно нещо, черният стълб от комари се вдигна отново.
– Не съм чувал нищо определено за ключалка. Допускам, че може да е на някоя от вратите на втория етаж.
Жената направи сърдита гримаса, изви врат, вдигна очи към него.
– Допускате? – каза тя с още по-леден тон и косъмчетата на едната є вежда щръкнаха. – На някоя от вратите?
Самса усети, че се изчервява. Абсолютното неведение относно счупената ключалка го накара да се почувства ужасно посрамен. Окашля се, но думите не дойдоха.
– Господин Самса, родителите ви вкъщи ли са? Мисля, че е по-добре да говоря лично с тях.
– Няма ги. Навън са по работа.
– По работа? – изуми се тя. – По каква работа в разгара на всичко това?
– Нямам представа, но когато тази сутрин станах, вкъщи нямаше никой – поясни Самса.
– Мили боже! – възкликна младата жена и въздъхна дълбоко. – Обадихме им се предварително, че рано днес ще дойде човек да оправи ключалката.
– Много съжалявам.
Свила устни, жената постоя известно време така, след което отпусна бавно едната си повдигната вежда, погледна черния бастун в лявата му ръка и попита:
– Зле сте с краката ли, господин Грегор?
– Да, малко – отвърна уклончиво той.
Жената отново изви внезапно прегънатото си на две тяло. Самса нямаше понятие какво означава това и каква бе целта му. Но все пак не можа да не изпита благоразположение към тази сложна последователност от движения.
– Е, каквото, такова – изрече примирено тя. – Нека поне погледна онези там врати на втория етаж. Минах през моста и извървях целия път през града, за да стигна дотук. И то в тоя ужас навън. Направо си рискувах живота. Не върви да кажа: "А, така ли? Няма никой. Е, тръгвам си тогава". И наистина щях да си тръгна, без да съм направила нищичко. Права съм, нали?
В тоя ужас навън? Самса не схвана за какво говори тя. За какъв ужас ставаше дума? Но въпреки това не я попита. Реши да не излага още повече невежеството си на показ…