Жури: Георги Господинов – председател, Силвия Чолева, Иван Ланджев