Преди пет години, когато художниците Кирил Златков и Илия Груев участват в пловдивския фестивал Отец Паисий с изложба и лекция за българската кирилица, им хрумва идея – дали хората ще научат повече за историята ѝ, ако буквите неочаквано ги пресрещат на улицата? Върху нея стъпва и първоначалният проект за скътани в градската среда герои от азбуката, които човек да намира на неочаквани локации.

"В началото имахме намерение това да е по‑скоро игра и буквите наистина да бъдат скрити на различни места – от орнаменти, решетки и врати до покриви на сгради, от които да могат да се видят. Мислехме и за интерактивни инсталации, в които И да проблясва като Й, но в крайна сметка изместихме фокуса към четенето и литературата, а буквите се превърнаха в пейки”, разказва ни Тодора (основател на фондация Прочети София и куратор заедно с Кирил Златков и архитекта Анета Василева от WhATA). Избрани за проекта са Б, Д, Ж, З, И, Й, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, ь, Ю и Я, а ако се питате защо точно те – това са буквите в кирилицата, които нямат графичен аналог нито в латинската, нито в гръцката азбука. Дизайнът им е работа на Кирил Златков, а точката, от която започват скиците му, е че "четящият човек е най-често седящият човек".
Дори да се окажем на някоя от пейките без книга обаче, ще има какво да прочетем – всяка от тях е в компанията на стихотворение от Мирела Иванова, Георги Господинов, Силвия Чолева, Цочо Бояджиев, Надежда Радулова, Иван Ланджев, Марин Бодаков, Красимира Джисова, Стефан Иванов, Мария Калинова, Петър Чухов, Галина Николова, Никола Петров или Анна Лазарова, вдъхновено от съответната буква или атмосферата на града. Така обиколката им очертава и портрет на поезията днес, а през тази от вчера пък ни водят литературните разходки на Александър Шпатов, заредени с истории като онази за писателското кафене Цар Освободител и винаги свободната маса на Йовков.
Нашият маршрут сега обаче ни тегли към буквите: "З" в задния двор на ЦУМ, "Д" зад Двореца и "ь" до Гьоте институт. Къде са останалите вижте на hiddenletters.bg, но преди това помислете – кога за последен път намерихте нещо в града случайно?

Скритите букви са на hiddenletters.bg и facebook.com/HiddenLettersBulgaria