Той ще прекара няколко месеца в обиколки на всевъзможни места. Макар с предначертан маршрут, авторът ще се губи по пътеката, ще се отклонява от нея и ще се среща със сребърни лисици, величествени елени, директори на Златни мини, влюбени младежи, лагерници, еленовъди и много други причудливи обитатели на замръзналите земи. Това са Неосветените дворове. След излизането й, книгата ще бъде преведена на много езици и ще се превърне в едно от първите български заглавия, което се появява в най-престижното френско издателство Gallimard.