Класическият тандем Деликадо-Фермин наследява случай, доведен до задънена улица, и добре изстинал мъртвец, останал "ням" в продължение на пет години. Мистерията е изпитание и за най-пъргавия ум, разследването често удря на камък, затова пък финалът ще ви удиви.