Мотото
Инициативата за популяризиране на важните постижения в сферата на изследователските проучвания се случва симултанно в повече от 300 града в Европа и по света под кодовото название FRESHER (съкращение от английското Find Research Everywhere, SHare and expERience) със съдействието на Европейската комисия по проект Мария Склодовска-Кюри на програма Хоризонт 2020. Настоящото издание призовава към внимание по темата за растителното здраве, която в по-широк контекст засяга бъдещето на световната екологична мрежа, опазването на фауната и нейната важна роля в здравеопазването, икономиката и още куп неподозирани аспекти от живота ни.
Участниците
На наша територия участниците са повече от петдесет и обещават състезателни програми, срещи с учени от истински изследователски институти и университети, плюс събития на широкодостъпни градски места, в музеи, лаборатории и редица други образователни средища. В Медицинския факултет например ще търсят отговори на сложните въпроси: Какво представлява човеш-кият геном? Каква е ролята на био-банките в медицината и как молекулните биомаркери могат да помогнат за разработване на нови и прецизирани терапии? Националната спортна академия се включва с кратък курс по теория и практика на химични и кинетични процеси в човешкото тяло, а БАН подкрепя "зелената" тема на инициа-тивата с научни данни за опрашването на растенията в интригуващ и достъпен за всички възрасти формат.
Конкурсите
И тази година конкурсите за деца с богато въображение и желание за творчество играят съществена роля в Нощта на науката. Инициативата Фантастични растения (и как да ги открием) подканя деца и младежи с увреден слух да пресъздадат в рисунка необичайно растение или дърво. Незрящите творци са насърчени да запишат звуци от природата за конкурса Песенни листа, а всички останали са добре дошли да се изявят с есета, разкази за вдъхновяващи личности и крилати мисли от света на науката. Предизвикателството Един ден в живота на академика е задължително за учениците, защото специално за тях се отваря редкият шанс да споделят интригуващото ежедневие на някои от най-видните български учени в момента.

Събитията ще се излъчват в социалните мрежи на проекта на ResearchersBG и YouTube

Пълната програма на Европейската нощ на учените 2020 е на fresher-researchersnight.bg