В лекцията Новата предметност или парадоксите на художественото връщане към реда (част от изложбата Нашата живопис в нови насоки в СГХГ) той ще представи основните характеристики на новата предметност (Neue Sachlichkeit) – художествена тенденция, доминираща в Германия и Австрия в периода 1923-1930.
Историкът на изкуството от 20-те Густав Хартлауб създава термина нова предметност, като подчертава функцията на стила за връщане назад към реалистичния начин на изобразяване. Новата предметност процъфтява в политически стабилния период на Ваймарска Германия. В лекцията на 31 януари от 18:00 в СГХГ ще бъдат анализирани водещите художници (Ото Дикс, Георг Грос, Карло Мензе, Александър Канолт) и главните центрове, където се развива новата предметност като Берлин, Мюнхен, Карлсруе, Дрезден, Хановер.