Проектът е на Европейската Комисия и основната му идея е да осигури лесен и безплатен онлайн достъп до текстове, снимки и дори филми от големите библиотеки на Стария континент. Задачата се оказа дори по-сложна отколкото предполагаха разработчиците от EDL Foundation – въпреки че Europeana стартира още през ноември, необичайно големият интерес доведе до моментално претоварване на сайта. В края на декември този проблем беше изгладен и бета версията на сайта вече функционира нормално. В момента чрез europeana.eu можете да прегледате 2 милиона файла, вариращи от дигитални книги на Байрон и Платон до портрети на Бетховен и Вагнер или официалните документи по присъединяването на България към ЕС. Както си му е редът, сайтът поддържа всички официални езици в Съюза, включително български. Засега най-голямо участие имат френските и британски библиотеки, но до 2010 се очаква включването на още много, а броят на файловете трябва да достигне 10 милиона.