Съвременните творци нямат спирачки и използват в работата си все по-причудливи материали и обекти. Затова дори не се учудихме на новината, че визуалният артист и писател Антон Терзиев е решил да включи 200 чифта стари обувки в модернистичната инсталация Disconnected People, в която ще навърже обувките с интернет кабел, за да покаже как IT технологиите понякога ни "връзват краката". Ако имате някой позабравен чифт, избършете праха от кутията и я пригответе за Терзиев, с когото можете да се свържете на antonterziev77@gmail.com, както и на мобилен 088 756 41 44. Или пък направо ги занесете в пловдивското artnewscafe, където до средата на септември ще ви посрещнат с отворени обятия и ще приберат кутията. Условието да попаднат в този оригинален проект е да имат дупки за връзки и собствениците им да не си ги търсят обратно. Подробности като размер, марка, цвят (и миризма) нямат значение, както споделя самият автор. На 2 октомври по време на Нощта на музеите и галериите в Пловдив ще проверим какво се е случило с непотребните обувки и ще разгледаме внимателно цялата инсталация.