Фелденкрайс твърди, че ние хората действаме според представите, които сами изграждаме за себе си. Голяма част от тези представи се основават на генетичните и социалните фактори (особено обучението), но те от друга страна съвсем не обуславят представите ни. Ролята на самообразоването е изключително важна според автора. Това е и единственият от трите фактора за изграждане на образа на Аз-а, който се поддава (донякъде) на нашия контрол. Фелденкрайс допълва: „…нашият Аз-образ не е статичен, а пластичен и се доизвайва в хода на времето…“ В повечето случаи, смята Фелденкрайс, и го подчертава в Осъзнаване чрез движение, той не отговаря на реалния ни потенциал, затова и целта на всеки от нас би трябвало да бъде изграждането на максимално реалистичен и пълен образ на Аз-а. Проблемът обаче се състои в несъзнаването на повечето части на тялото и съответно нерядкото ни поведение на т. нар. биороботи.