Жак Дерида (1930-2004) е сред най-известните съвременни френски мислители. Работещ на границата между философия и литература, критическа теория и изкуство, етика и културология, Дерида е най-често свързван с понятието деконструкция, определяно от самия него като опит за невъзможното, който ни отваря към другия и другото. Още първите му книги го правят световноизвестен заради уникалния поглед, с който чете цялата европейска мисловна традиция и открива вътрешните противоречия на всяка затворена система, както и начините, чрез които външното, другото, изключеното, ще се е оказало винаги вече вписано в системата и определящо за нея. Монографията Отклонения (с подзаглавие Опити върху Жак Дерида) на литературоведа Дарин Тенев води читателя в творчеството на Дерида по още неутъпкани пътища, за да проследи цялостната концепция зад само загатнати теми, да очертае неочаквани срещи с други знакови имена от съвременната философия, да открои какво стои зад премълчаванията и отказа от едно или друго понятие. Като преминава през проблематиката на дара, въображението, общността и материалността без материя, авторът предлага не просто прочит на трудни и предизвикателни философски текстове, а опит за обръщане към някои от най-болезнените въпроси на нашето съвремие.

В предговора към настоящото издание Тенев споделя: „Изправен пред трудността да пише за Дерида и изпълнен с недоверие към интродукциите (особено към самия Дерида), изследователят в един момент, без да разбере, се оставя да бъде докоснат от въпроси, които текстовете му са поставяли пряко или косвено, въпроси, самото формулиране на които го поставя на пътя на отклонението.“