След мащабна кампания миналата пролет, която се фокусира върху една пловдивска улица и паралелната й градска култура, фондация Отворени Изкуства активно подготвя второто издание на фестивала Улица Отец Паисий. Той е заплануван за 27, 28, 29 май и за момента е на фаза събиране и подбор на проекти. Организаторите отправят поканата си за участие и за споделяне на свежи идеи и артистични предизвикателства към частни лица, съюзи и сдружения, професионалисти и аматьори, които желаят да се включат в събитието. Предложенията могат да бъдат в областите: визуални изкуства, пърформанси, музика, литература, архитектура и урбанистика, екология, икономика, социология, етнология, други изследователски или активистки дейности. Основното изискване е да се представят и проблематизират града и градска култура като цяло, или в частност – живота и историята на ул. Отец Паисий. Кандидатурите трябва да бъдат изпратени на office@openarts.info до 11 април и да включват кратко описание на проекта, примерен бюджет, СV, описание на дейността на организацията и координати за връзка.