На първо място е важно да отбележим изключителния изказ на Кристин Димитрова. Тя борави с думите така умело, че словото се лее като прохладна планинска река, превръщайки дори панелните блокове в нещо повече от безличен декор. Откриваме отражение на душевното състояние на героите във всеки детайл. Субективното трето лице на наратива претърпява динамични промени и макар от един момент нататък читателят да познава заобикалящия персонажите пейзаж, самият пейзаж сякаш се мени със състоянията им. Движението е отвън навътре – от космополитното към родното, от градската среда към зелените провинциални склонове. Тази миграция се наблюдава и в самия Лазар, който от роб на чуждото мнение се превръща в самодостатъчен завършен индивид. Той открива, че е далеч по-определящо съвестта му да е чиста пред самия него. Раздвоеният му образ – Лазар за пред другите и Лазар за пред себе си – постепенно се слива в едно цяло.

Естествените диалози и точните наблюдения говорят за ненадминато разбиране на човешката психика, което на свой ред свидетелства за набитото интроспективно око на авторката. За близо 400 страници тя живее в главата на Лазар, а на моменти и в главите на някои от другите герои, като насища разказа с добре познати и достоверни разсъждения. Всеки от нас може да се разпознае в Лазаровите фантазии, в начина, по който той отпива от мартинито си и се поставя на мястото на някакъв български Джеймс Бонд, или пък анализира хората и ситуациите около себе си. Тази някак позната искреност го прави симпатичен, въпреки много от негативните си качества. От друга страна именно недостатъците му го превръщат в пълен и многоизмерен персонаж, достигайки възможно най-близкото до истински, жив индивид, на което литературата е способна. Бихме могли да заявим, че чарът на Ще се върна за теб до голяма степен се крие в пълнотата на героите.

Персонажите, които Лазар среща по пътя, обаче служат и за още една цел, вероятно дори в някои аспекти по-важна от гледна точка на читателите. Те се явяват като кукички, които дърпат действието напред, а с него подхранват и глада ни за още и още от вдъхновената проза на Кристин Димитрова. Книгата се чете неусетно, с жажда и любопитство, като спираме само от време на време, за да помислим, да поемем въздух и да се гмурнем обратно в историята. Огромен принос за лекотата на разказа има свежото чувство за хумор, ироничната, но разбираща усмивка, която се крие между редовете, и духовитите коментари на главния герой. По този начин дори по-тежките теми и драматичните моменти добиват една особена материалност и човечност, способна да породи човеколюбие дори в най-заклетите нихилисти.

Можем да разсъждаваме обширно върху естеството на погребаните тайни, които отключват движението на сюжета, но е по-добре да замълчим и да оставим бъдещите читатели да ги разкрият сами. В дъното на Ще се върна за теб лежи загадка, която съумява да ни подведе, само за да ни изненада с всяко следващо парченце от пъзела. Авторката обаче ни оставя да го подредим сами, без да води загрижено ръката и ума ни, и това доверие към интелекта на читателя допринася допълнително за чистото удоволствие от четенето на романа. А това удоволствие и без това е огромно.