Портата на Месията (превод: Албена Шарбанова, 360 стр., цена: 17лв) ни среща с младия теолог Симон Ланж – усамотил се в Тибет в търсене на просветление, той попада във водовъртеж от събития, свързани както със собствения му произход, така и с генезиса на Корана. Внезапната смърт на родителите му, които се оказват негови осиновители, както и неизвестните преследвачи, искащи смъртта му, го принуждават да се впусне в собствено разследване. От Портата на Месията, през която Иисус влязъл в Йерусалим, през Берлин, Париж, Лондон и Бейрут, той достига до Сирия, "откъдето започва всичко". Посланието на романа е заключено в думите на един от героите, професор Погел: "Не оспорвам вярата на хората, нито положителното влияние, което тя може да има върху тях. Оспорвам зловредното ѝ въздействие, когато се използва за политически цели".