Premium залата в кино Арена Запад разполага с 380 места и е оборудвана с най-новата система за озвучаване Christie Vive Audio, която осигурява изключително чисто и ясно възпроизвеждане на всички звуци във вида, в който те са били създадени в Холивуд. Високоговорителите на Christie Vive Audio са проектирани и конфигурирани по системата Dolby Atmos, която гарантира 360° панорама на звука в залата. За още по-добра акустика на кинозалата е приложена и най-добрата съществуваща акустична система Ecophone /Швеция/.
Удобните кожени кресла и наклонът на залата предоставят комфорт и идеална видимост. Огромният екран се простира от стена до стена и от тавана до пода. За постигане на максимална яркост на изображението са използвани най-мощните проектори, които се предлагат на пазара. Те са конфигурирани със специална разработка за формиране на 3D изображения на фирмата RealD.