Поезията на Георги Рупчев е наситена с драматизъм и трагизъм. Основно място в нея е отредено на духовната същност на човека, неговия вътрешен свят и сблъсък с реалността. Това несъответствие между духовната същност на човека и реалността в стиховете на Рупчев е причина самият той да характеризира поетическото творчество така: „Поезията е инстинкт за неприспособимост.“

Превъртане на световете съдържа избрани стихове и поеми на Георги Рупчев и е част от поредицата на ИК Изток-ЗападСветовни поети.