Художникът поставя под въпрос повторението на исторически събития, завинаги белязали лицето на Стария континент, като създава 3D интервенции върху 12 паметника на съветската армия в България. Проф. Евелина Келбечева, историчка и изследователка на комунистическото минало на страната, осигурява необходимия контекст и препратки за изложбата, а артистът Darky помага за създаването на видео материалите.
Призракът е тук беше представена за първи път под формата на попъп събитие между 9 и 12 септември в Пловдив. До 9 октомври колекцията витае в онлайн пространството, като 70% от приходите подкрепят независими украински артисти. Втората част на изложбата, включваща преживяване с аугментирана реалност, пристига при софийската публика през ноември.