Проект Младежки информационно-консултантски център Различният поглед ще бъде с продължителност една година и ще предостави възможност на младежи до 29 години да получат безплатна информация за младежки дейности, обмени и програми у нас и в чужбина, да бъдат консултирани по психологически теми, кариерна реализация, стажове, доброволчески програми, както и да участват безплатно в неформални обучения в интересни за тях теми.

Офисът на Младежки информационно-консултантски център ще бъде в Къщата на арх. Димов на ул. Сава Силов 37.