Получаване на по-нисък лихвен процент
Когато обмисляте рефинансиране, не забравяйте да вземете предвид кредитния си рейтинг. Резултатът ви може да повлияе на размера на лихвите, които плащате, както и на съотношението ви дълг към доход. Можете също така да изберете по-кратък срок, за да изплатите дълга си по-бързо. По-дългите срокове на изплащане увеличават лихвата, която плащате, и ви оставят с по-голям дълг за изплащане. Ако сте в затруднено положение, някои кредитори може да ви позволят временно да спрете да извършвате плащания, докато работите за намаляване на дълга си. Ако планирате да рефинансирате бърз кредит, помислете дали да не сравните условията на съществуващия си кредит с тези, предлагани от други кредитори. Може да откриете, че един от заемодателите, които обмисляте, има по-нисък лихвен процент от този, който плащате в момента. Въпреки че е възможно да се получи по-нисък лихвен процент чрез сравнение на заема, официалното заявление за рефинансиране изисква повече информация. Обикновено ще включва график за погасяване, такси и неустойки за предплащане. След като бъдете одобрени, ще получите средствата в рамките на няколко дни.
 
Получаване на по-ниска месечна вноска
Ако имате висока месечна вноска по текущия си заем, рефинансирането е един от начините да получите по-ниска. Когато рефинансирате, от вас се изисква да изплатите стария заем и да го замените с нов. Докато рефинансирането може да ви спести пари в дългосрочен план, то може също да увеличи разходите ви за лихви. Така рефинансирането може да е добра идея в краткосрочен план, а дългосрочните спестявания няма да си струват допълнителните проблеми.
Рефинансиране на ипотека
Ако току-що сте закупили къща и искате да правите допълнителни плащания, заемът за рефинансиране на ипотека е чудесен вариант. Тези заеми позволяват на кредитополучателите да правят допълнителни изплащания без неустойка. С тези заеми можете дори да си купите нов дом, преди да продадете настоящия си. Имайте предвид, че ако сте самоосигуряващо се лице, въпреки може да имате не дотам перфектно финансово досие, все пак е възможно да получите одобрение за рефинансиране на ипотека. Кандидатите с добър кредитен рейтинг и разумно съотношение активи/доход ще получат благоприятно отношение. Тези с лош кредитен рейтинг най-вероятно няма да бъдат одобрени. Въпреки това, хората с чисто кредитно досие и имот, който се възприема като лесен за продажба, ще имат по-големи шансове да се класират за такъв вид кредит.