Около ореола на поета все още витае въпросът: кой е виновният за смъртта на Лора, за Яворовата трагедия, "напомняща по своята неизбежност античните"?

По думите на автора на Михаил Кремен, интересът към тази история е нестихващ – и далеч от просто една шокираща сензация.

Михаил Кремен (1884–1964) е писател, литературен критик, мемоарист. Следва славянска филология в Софийския университет и продължава образованието си в Загреб, Цюрих и Мюнхен. Сътрудник на сп. Мисъл, той става част от модерните интелектуални кръгове в първите десетилетия на XX век. Автор е на сборника с разкази Схлупени стрехи и на мемоарната повест Брегалница. Литературната му известност се дължи на документално-мемоарната книга Романът на Яворов (1959–1965). След смъртта му е публикуван и есеистичният сборник Портрети с цветни моливи.