Попадали ли сте на онези портрети на малко момче, мъж и жена, облечени в дрехи, върху които прозират белезите на войната и разрушението? Посланието върху тях е ясно – "Погледни бежанците с други очи", а поканата за това идва от рекламна агенция New Moment New Ideas и върховния комисариат за бежанците на ООН.

Идеята за кампанията се ражда от обстоятелствата, от суровия факт, че много българи посрещнаха вълната от 9000 бежанци с открита враждебност и ксенофобия. Освен с постерите, New Moment противодейства на тези настроения и с видеоклип (в националния тв ефир и в социалната мрежа), който прави уместно сравнение между съдбата на чуждия бежанец в България и на българския емигрант в чужбина.

Цялата кампания е про боно и и ние от Програмата също се включихме в нея, предоставяйки рекламни позиции за портретите. Ако погледнете малко встрани от тях ще забележите до вас и лицата на реални бежанци от центровете за настаняване край София. Не бързайте да ги слагате "в рамка“.