Ще се включат единадесет предприятия: Adecco, AIMS, Centrales hydroélectriques de Bulgarie, Codix, C3i, Montupet, Mr Bricolage, Owliance, Proxiad, SG Expressbank, Telus.

Салонът ще бъде организиран в 4 тематични зали:

– зала Образование, където университети и специализирани френски висши учебни заведения както и представители на франкофонските програми в България ще представят нивото и професионалната ориентация на предлаганите учебни програми, и свързаните с тях възможности за професионална реализация

– зала Кариера, където представители на предприятията ще се срещнат в индивидуални интервюта със студенти и дипломирани специалисти, за да им изяснят спецификата на стажовете, на работните места и възможностите, които им се предлагат за работа в България и във Франция

– зала Aтелиета, където специалисти от водещи фирми за набиране на кадри ще проведат серия от тематични ателиета, свързани с придобиване на практични умения при търсене на стаж или работа

– зала Конференции, където ще бъдат представени различни тематики свързани с обучение във Франция и във франкофонските програми в България, възможностите за финансиране на обучението и стипендиите на френското правителство както и социалната осигуровка на студентите във Франция.

За улесняване на комуникацията с френските представители по време на салона, на всеки щанд ще присъства асистент – преводач.

За участие в интервютата с представителите на предприятията, всяко едно с продължителност 20 минути, с цел професионална реализация както и в ателиетата за придобиване на практични умения при търсене на стаж или работа, предварителната регистрация в сайта на салона е задължителна.