От върховете на сенчестия бизнес в самото сърце на Америка младият мъж се озовава в Сицилия. И точно когато принудителното му изгнание е на път да приключи, му е възложена нова задача – да открие и придружи до "страната на неограничените възможности" местния престъпник Салваторе Джулиано. Taка Майкъл ще докаже своята лоялност.
Откъс от Сицилианецът (превод Весела Прошкова, корица Дамян Дамянов)

Майкъл Корлеоне стоеше на дългия дървен кей в Палермо и наблюдаваше как големият океански параход отплаваше за Америка. И той трябваше да е на борда му, но в последния момент получи нови инструкции от баща си. Майкъл махна за сбогом на хората в малката рибарска лодка, която го бе докарала до пристанището – те бяха негови телохранители в продължение на две години. Лодката се носеше върху пенестата диря на парахода като храбро патенце след своята майка. Хората в нея също махнаха в отговор – Майкъл ги виждаше за последен път. Пристанището гъмжеше от забързани докери с нахлупени каскети и широки панталони; те разтоварваха корабите и товареха спрелите на кея камиони. Тези дребни жилави мъже с нахлупени каскети, които прикриваха лицата им, повече приличаха на араби, отколкото на италианци.
Сред тях бяха и новите телохранители на Майкъл, които трябваше да осигурят неговата безопасност до срещата му с дон Кроче Мало, Capo di Capi на "Приятелите на приятелите", както ги наричаха тук. За вестниците и за целия свят те бяха "мафия", но в Сицилия тази дума никога не се споменаваше от обикновените хора. Също както никога не наричаха дон Кроче Capo di Capi, а само "Добрата душа". По време на двегодишното си изгнание в Сицилия Майкъл бе слушал много истории за дон Кроче, някои от които бяха толкова невероятни, че се съмняваше в съществуването му. Но получените от баща му инструкции бяха категорични: наредено му бе да обядва с дон Кроче още същия ден и да организира заедно с него бягството от Сицилия на най-прочутия бандит Салваторе Джулиано. Майкъл Корлеоне не трябваше да напуска Сицилия без него.