Свръхупотребата на пейзажа като формат отдавна го превърна в тъждество на баналността. Природата обаче никога не губи своята уникалност – единствено начина, по който я възприемаме, попада в клопката на еднообразието. За да вникнем в нея наистина, е необходимо усилието да не правим нищо. Казваме "Стоп!" на очакванията и пристрастеността си към събития и забавления, за да се посветим изцяло на скуката.
През деня витрината на ПОСТА отразява динамиката на булевард Дондуков – минувачите, архитектурата, трафика. Забързаният градски ритъм оглежда себе си в скучния облачен пейзаж. Портал между светове, между град и природа, натовареното ежедневие и неподвижен миг извън границите на времето.