Нахъсаните за промяна архитекти ни предлагат десет чудесни идеи за подобряване на леко враждебната градска среда. Особено си харесахме тази, че всеки собственик на автомобил ще е длъжен да посади дърво,както и номерът със затревяването на трамвайните линии и превръщането им в приятни пешеходни пространства. Можете да разгледате останалото в макети и снимки, както и да споделите своите трикове на sofia 2020.bg.

Годината е 2020. Мястото: София е на алеята пред билетен център НДК, от 31 октомври до 21 ноември