Следващият специалист е Бистра Траянова, която на 30 юни от 18:00 в зала 20 ще ни представи спецификата и основните характеристики на африканското изкуство.

Колекцията от африкански фигури и маски в музея включва 111 експоната, дело на различни племена – Сенуфо, Бамбара, Догон, Бауле, Дан, Бена-Лулуа и други, населяващи предимно западната и централната част на континента.

При опита да се вникне по-цялостно в същността на африканското изкуство възникват множество трудности, тъй като преди да бъдат обект на естетическо възприятие, те са култови предмети, тясно свързани с обредно-ритуалната система на различните племена.