Срещу стената – Градски активизъм и културно наследство

Градската среда не е само улици и фасади, дворове и тротоари, кръстопътища и завои. В нея се съдържат и слоеве културно и архитектурно наследство, което носи духа на неговите обитатели.

Как през архитектурата можем да разкажем обществото днес? Как опазваме наследство и идентичност в условия на динамични политически и икономически промени? И защо е важно винаги да се борим за качество на градската среда, включително през културното наследство? Отговори на тези въпроси търсим в отворената лекция GEGEN DIE WAND* – Градски активизъм и културно наследство на 22 май от 19:00 в Гьоте-институт. Дискусията е представена от архитектите и членове на Фондация Ново архитектурно наследство Анета Василева, Емилия Кълева и Зекие Емин, които ни разказват за съхранението и ценностите от новото ни архитектурно наследство и опазването на многообразието на съвременните български градове.

Анета Василева е архитектурен историк, критик и публицист. Тя е доктор по история и теория на архитектурата, специализира в областта на следвоенната архитектура и опазването на архитектурното наследство и преподава в катедра История и теория на архитектурата на УАСГ – София. Участвала е в множество европейски изследвания и международни проекти и е съосновател на архитектурна група WhAT и на съвместната практика, фокусирана върху преоткриването на градски пространства ГРАДОСКОП. Емилия Кълева също е архитект, но се специализира в областта на културното наследство. Ръководител е на българския екип в международния проект ATRIUM (Архитектурата на тоталитарните режими на ХХ век в управлението на градовете), в резултат на който е създаден културен маршрут на Съвета на Европа със същото име. Зекие Емин се дипломира към катедра История и теория на архитектурата, където другите две участнички преподават. Основните ѝ интереси са свързани с архитектурата на модернизма и взаимовръзката между архитектура, политика, общество и култура. Зекие вярва, че разбирането и опазването на архитектурното наследство се случва чрез диалог с обществото, убеждение, което намира отражение навсякъде в професионалния ѝ път.

В рамките на лекцията трите участнички коментират градския активизъм, сравнявайки ситуацията в България, Германия и Турция. Разглеждаме образци на модерната архитектура и тяхната проблематика в контекста на културното наследство, откриваме съпротивителните линии в различните общества и нивата на развитие на гражданското съзнание по отношение на темата на отворения разговор.