Официалната церемония по награждаването на победителите е на 24 юни тази година.
Българска уеб асоциация предоставя специални отстъпки, в зависимост от времето на регистрация. Конкурсът Български награди за уеб 2010 е отворен за всички желаещи фирми или физически лица, отговарящи на условията, описани в регламента.
Проектите ще бъдат оценявани от отделно жури за всяка от групите в конкурса, съставено от представители на бизнеса, медиите и професионалистите в уеб бранша. Оценяването ще бъде публично и явно, като процесът на избор на победители в категориите ще включи и представяне на финалистите на живо на 23 юни. Част от конкурса ще бъде и специалната семинарна програма, която ще представи добри практики от професионалистите в уеб бранша.
Основната цел на конкурса е да поощри професионализма в уеб, като стимулира добрите практики. Конкурсът ще бъде активно популяризиран сред медии, представители на бизнеса, държавни институции и фирми, свързани с ИКТ сектора. Условията за участие и протичане на конкурса Български награди за уеб 2010 са описани в Регламента на конкурса.