Разбира се, най-важното в случая е знанието – то помага както за емпатия към страданието на стотиците хиляди бежанци по света, така и дава възможност на всеки от нас да помогне с каквото може.
Затова четете, четете, четете.
Вижте и краткото видеопослание на на Анджeлина Джоли, специален пратеник на ВКБООН, в който аткрисата приканва България да бъде съпричастна към страданията на хората, разселени от въоръжени конфликти и преследване.