Читателят се пита какъв е този свят, който е описан – постапокалиптичен или все още несътворен?

Тигърът поиска, човекът обеща е книга-мрежа. Стихотворенията вътре са свързани едно с друго като в паяжина. Изисква се внимателно и деликатно четене, за да се запазят здрави и трептящи тези преходи и връзки.