Редовно ви информираме за всякакви интересни конкурси в сферата на дизайна, киното, фотото, поезията и прозата и какво ли още не. Тази седмица предложението ни е просто уникално – от Министерството на транспорта приканват всички ентусиасти, и особено младежта, да се включат в конкурса им за лого и слоган на Оперативна програма Транспорт, чиято основна цел е, цитирам, „да допринесе за устойчивото развитие на транспортната система у нас”. Ама че работа. Трудно е човек да седне пред компютъра, да се накара да мисли позитивни неща за българския транспорт и да му измисли хубава реклама, но пък и точно в това е предизвикателството. Право на участие в конкурса имат всички без всякакъв ценз, освен да са граждани на ЕС, а от проектите се иска да бъдат убедителни, красиви и оригинални. Крайният срок за подаване на материалите е 10 януари, после избраните проекти ще се доразвиват, ще ги обявят в интернет, ще се гласува и на 10 февруари ще имаме победител. Освен слава, въпросният ще си заработи и 2500 лева награда – толкова за логото и още толкова за слогана. Не е лошо. Всички подробности вижте на сайта на министерството www.mtc.government.bg.