И тази година Община Стара Загора и Центърът за наука, култура и изкуство организират коледен конкурс Сурва, весела година за изработка на сурвачки и рисунки. Инициативата е в подкрепа на запазването на българската традиционна култура и обичаи.

За участие в конкурса се допускат ученици от 1 до 8 клас, разделени в две групи: от 1 – 4 клас и от 5 – 8 клас.

Сурвачките трябва да бъдат изработени от естествени материали, да носят българската народна традиция и да отразяват ученическите умения, сръчност и познания за коледните обичаи в България, а рисунките са без ограничения в жанра и използваните материали.

Крайният срок за изпращане на творбите е 12 декември в сградата на ЦНКИ.

Награждаването ще бъде на 18 декември от 15:00 в Център за наука, култура и изкуство.