Срещата е насочена към преподаватели, ученици, курсисти, студенти и всички интересуващи се от възможностите за придобиване на британска квалификация. На нея ще се разискват въпроси за изпитите по английски език, международния тест IELTS и сертификатните изпити на Кеймбридж. Ще се даде информация за новите възможности тези изпити да бъдат държани на компютър или на хартиен носител – по усмотрение на кандидата, както и за избора на много повече изпитни дати през 2010. Наред с това, Британски съвет ще запознае присъстващите с начините за полагане на изпити в България от студенти, обучаващи се редовно или дистанционно в британски университети и професионални институции.
Желаещите да участват в срещата могат да потвърдят присъствието си на тел: 02 9424301 / 02 9424200 или на e-mail: exams@britishcouncil.bg

Пловдивска езикова гимназия, 11 февруари, 18:00