Лекцията е на 17 май от 17:30 в галерия Академия. Конкретно внимание ще бъде обърнато на теоретичните и практически дейности, извършени по време на самия стаж, сред които: изучаване на ватиканската стенописна декоративна система, иновативни техники за интервенция върху дървените основи на живописните произведения и др.