Възможна фантастика

На 2 май в Sofia Live Club се потапяме във Възможната фантастика. Събитието поставя фантастичния жанр на преден план – веднъж като вдъхновител и втори път като предупредител на човечеството за това какво ни чака в бъдещето. Срещаме се с ярки негови представители от актуалната литературна сцена, но и поглеждаме назад към класици, които са пример за това какво е фантастичният жанр. В програмата на събитието е предвидено специално внимание на Тед Чанг – един от най-високо оценяваните съвременни фантасти, чието перо чертае интересни траектории и подчертава бъдещи проблеми.

В рамките на вечерта си говорим за това какво можем да научим от литературата и фантастиката. Къде и как се пресичат литературата и науката, как се вдъхновяват взаимно и къде се разминават са някои от въпросите, чиито отговори търсим. А на това научно-литературно пътешествие ни повежда Васил Лозанов от екипа на Ratio.

Начална снимка: pikisuperstar