От 18 май до 18 юни Библиотека Иван Вазов ще се превърне в предпочитано място за всички онези, чиито интереси са в сферите на науката. Причината за това е, че в този период, те ще имат свободен достъп до електронни ресурси на Ovid – международно признат информационен доставчик, в чиято дейност с приоритет се ползва публикуването на медицинска литература. Освен за медицина, Ovid разполага с научни материали и за редица други области. Част от тях са Селско стопанство и хранителни технологии, Биоинженерство и биотехнологии, Компютърни науки и технологии, Стоматология, Науки за земята и екология, Геология, Фармация и фармакология, Философия и религия, Физика, Психология и психиатрия, Социални и хуманитарни науки, Зоология… Като се опрем на цифрите и фактите се оказва, че Ovid удовлетворява разнородните научни и практически потребности на над 13 милиона потребители. Ресурсите, които компанията предоставя, включват над 1 200 научни списания, близо 2 000 електронни монографии, както и над 200 бази данни, интегрирани в мощна и гъвкава платформа за търсене и извличане на информация (OvidSP). От нея, в рамките на един месец, може да се възползвате безусловно и вие.