В Стара Загора – на 4 и 5 декември – ще се проведе научен форум Връзки на развитието. Той е насочен към стимулиране на сътрудничеството и интеграцията между институтите на Българската академия на науките, регионалната научна и образователна инфраструктура, регионалната и местна власт, гражданския сектор и иновативния бизнес от Старозагорски регион.

Основен организатор на форума е Регионален академичен център Стара Загора. Повече информация за конференцията ще намерите тук.