В рамките на четири лекции с модератор Вера Млечевска и обединени под темата 100 години изкуство на действието. Живото изкуство между сценичното и реалното ще чуем от първо лице разказите на четирима експерти с дългогодишен опит и разностранен досег с изкуството на пърформaнса. Гост-лекторите Ани Васева (режисьор), Снежанка Михайлова (философ и преподавател), Албена Михайлова (един от най-ранните пърформанс артисти у нас) и Изабела Мейдмънт (куратор в Tate Modern) ще хвърлят светлина не само върху историята и развитието на пърформaнса, но и ще дискутират мястото му извън сцената, в съвременното изкуство, какво ги провокира да експериментират с формата и как би могло да се колекционира този вид изкуство.

ПРОГРАМА

11 ноември, 17:00, СГХГ: Парадоксът на пърформанса, лекция на Ани Васева

Тя ще коментира теоретичния дискурс, съпътстващ философското и естетическо осмисляне на пърформанса, различните прочити на природата на това изкуство между театралната традиция и разгръщането му в репрезентативните модели на визуалното изкуство.

18 ноември, 17:00, СГХГ: Вътрешна сцена, лекция на Снежанка Михайлова

Тя ще говори за сякаш две несъвместими произведения като книга и пърформанс, ще сподели личната си практика, основана на философията, текста като материалност и видимост в книгата и перформативният момент, който е втъкан в книгата и извикан чрез нея.

25 ноември, 17:00, СГХГ: В действие, лекция на Албена Михайлова

Ще се върнем назад във времето с Албена – една от първите български художнички, които познават пърформанса от личен опит и прилагат перформативни практики паралелно с други медии още през 80-те и 90-те. Известна и като съосновател на групата РЪБ, тя има влияние върху ранното развитие на неконвенционалните форми на артистична дейност. В лекцията ще представи собствената си практика, влияния и интереси от края на 80-те и началото на 90-те, преплитащи се с пърформативните практики.

2 декември, 14:00, Френски институт, зала Славейков: Going Live: Presenting and Collecting Performance at Tate Modern, разговор (на английски) с Изабела Мейдмънт

Ще говори за придобивките на пърформанс арт в колекцията на музея Tate. Колекционирането на пърформанс има своя специфика, тъй като не може да се съхранява, освен под формата на документ, реквизит или друг фрагмент от изпълнението на живо. Съживяването на исторически пърформанс за публиката и начинът на неговото излагане спрямо актуалния момент е комплексен въпрос, за който ще стане дума в презентацията.

Всички лекции са с вход свободен след предварително записване на този линк.