Ето и какво предстои:
30 октомври – Боян Манчев: Краят на съвременното изкуство? От пърформанс арт към перформативен капитализъм
5 ноември – Тодор Тодоров: В отвъдността на фотографския образ: онтология и легитимация на реалното във фотографските практики и изкуства
12 ноември – Светла Казаларска: Музеят е мъртъв, да живее музеят! Интервенции на съвременното изкуство в пространството на музея
19 ноември – Станимир Панайотов: Спекулативен реализъм, обектно ориентирана философия и визуални изкуства
26 ноември – Форум Колекционери: Ален Серве (Брюксел)

Светла Казаларска ще обърне внимание на методите на музейната институция да разказва исторически наративи и да ги адресира към публиката от една страна и какви са дефицитите на тези методи от гледна точка на съвременния творец и изследовател, от друга. Проф. Боян Манчев ще коментира ролята на теоретичния дискурс, възпроизвеждан в образователните и художествени институции и неговото отражение в съвременно изкуство, както и ще анализира и философските и исторически основания на концепцията за съвременност. В частност Станимир Панайотов ще анализира една от актуалните теми на теоретичния дискурс – спекулативния реализъм. Тодор Тодоров ще коментира употребата на фотографията като инструмент за спечелване на обществено влияние и как медията се експлоатира за целите на търговията и политиката.

Всички лекции от курса ще се проведат в Софийска градска художествена галерия с начален час 17:00. Входът е напълно безплатен, като се изисква предварително записване на адрес: assistant@sariev-gallery.com. За подробности отиваме на openarts.info.