Първите 4 лекции ще разглеждат различни исторически аспекти на съвременното изкуство от 1950 насам. В хронологическа последователност и с богат визуален материал ще се разкаже за най-важните художествени течения и техните видни представители, както и за актуалните идеи на времето, които вдъхновяват художниците. Специфичен акцент ще бъде поставен на изкуството на Източна Европа след падането на Берлинската стена, както и върху българското изкуство от последните две десетилетия. Петата и последна част от Въведението ще разчита на активното участие на публиката. Тя ще участва в реално работно и аналитично занимание. В рамките на 2 часа публиката ще бъде едновременно куратор и анализатор на изкуството, като крайният продукт ще бъде виртуална изложба, защитаваща определена теза.

Програмата на Въведение в съвременното изкуство 2016 не изисква специална подготовка на своята публика. Информацията ще бъде поднесена леко и интригуващо, като едновременно ще стъпва на лекционния курс от предходната година, но и ще дава напълно самостойна информация.

Всички събития ще са в Галеро, а входът е свободен, с предварително записване на assistant@openarts.info.

Ето и програмата:
2 април – Основни течения в съвременното изкуство след Втората световна война
9 април – Еволюция на живописта и скулптурата след "края на изкуството"
16 април – Източноевропейско съвременно изкуство след 1989
23 април – Българското съвременно изкуство между локалното и глобалното
24 април – Лекцията ще съчетава уъркшоп и отворена дискусия върху съвременното изкуство