Есетата са публикувани в два тома с азбучен показалец за най-често употребяваните от Марков имена. Първият том съдържа и предговор от журналиста Димитър Кенаров, който обобщава: "Взети заедно, Задочни репортажи за България създават един изключително проникновен, плътен и безкомпромисен социологически портрет на Народна република България от първите 25 години на съществуването ѝ: истинска енциклопедична панорама на тоталитарната действителност. Между кориците на тази необикновена книга съжителстват министри и висши държавни служители, милиционери и агенти на Държавна сигурност, партийни секретари и директори на заводи, писатели, режисьори, актьори, студенти, обикновени работници, скитници и проститутки. Едва ли съществува нещо друго, писано през и за този период – публицистика, белетристика или история – което да притежава същата всеобхватност и достоверност."

Задочни репортажи за задочна България са в книжарниците от изд. Сиела, цена: 17лв.